Μάθημα

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάλυσης

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Χειμερινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην ανάλυση και σχεδίαση περιβαλλοντικής πολιτικής με έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα βρίσκονται στις περιοχές των οικονομικών της ανάπτυξης, αγροτικής ανάπτυξης, ανάλυσης εισροών-εκροών, και εφαρμογή νέων ποσοτικών μεθόδων διερεύνησης της επίδρασης οικονομικών πολιτικών επί της αγροτικής ανάπτυξης, οικονομικής σύγκλισης, και διανομής εισοδήματος.
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της αποτελεσματικότητας του ανταγωνιστικού υποδείγματος και στην οικονομική της ευημερίας. Επιπλέον, στα πλαίσια του εν λόγω μαθήματος επιχειρείται μια εισαγωγή των φοιτητών στη θεωρία παιγνίων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Να κατανοεί τις θεωρητικές αφετηρίες των εφαρμοζόμενων πολιτικών και να σχολιάζει την ενδεχόμενη ακαταλληλότητα τους.
  • Να κατανοεί τα όρια και την αναγκαιότητα της κρατικής παρέμβασης
  • Να αναλύει και να κατασκευάζει υποδείγματα συνεργατικών λύσεων.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος