Διοίκηση του Τμήματος

Πρόεδρος: Καθηγητής Ευστάθιος Κλωνάρης

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ανήκει στη Σχολή Εφαρμοσμένων Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ανώτατο όργανο διοίκησης του Τμήματος είναι η Συνέλευση, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος, καθώς και εκπρόσωποι όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών.

Πρόεδρος: Ρεζίτης Αντώνιος - Καθηγητής
Τηλέφωνο: 210 529 4735
Email: arezitis@aua.gr

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Καρανικόλας Παύλος - Αναπληρωτής Καθηγητής
Τηλέφωνο: 210 529 4785
Email: pkaranik@aua.gr

Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος: Αδριανή Ψαθοπούλου – Διοικητικό Προσωπικό
Τηλέφωνο,: 210 529 4742
Email: saoa@aua.gr

Υπεύθυνος Φοιτητικών Θεμάτων: Σωτήριος Νταλαγιώργος– Διοικητικό Προσωπικό
Τηλέφωνο: 210 529 4741
Email: skn@aua.gr

Υπεύθυνη Συγγραμμάτων: Ευρυδίκη Σπυροπούλου – Ε.Τ.Ε.Π.
Τηλέφωνο: 210 529 4956
Email: evrydiki@aua.gr