Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες

Εδώ θα βρείτε τους/τις Υποψήφιους/ες διδάκτορες του Τμήματος

Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες

Υποψήφια Διδάκτορας, e-mail: ainali@aua.gr
Υποψήφια Διδάκτορας, e-mail: goutapenelope@windowslive.com
Υποψήφια Διδάκτορας, e-mail: kkdiareme@aua.gr
Υποψήφια Διδάκτορας, e-mail: eleniz72@yahoo.gr
Υποψήφια Διδάκτορας, e-mail: sleni@aua.gr
Μπόχωρη Αλεξάνδρα
Υποψήφια Διδάκτορας, boaleka@hotmail.com
Υποψήφιος Διδάκτορας, e-mail: christ.pappas@gmail.com
Υποψήφιος Διδάκτορας, e-mail: protopappas@gmail.com
Υποψήφια Διδάκτορας, e-mail: ioanna@aua.gr
Υποψήφια Διδάκτορας, e-mail: alex_smyr@aua.gr
Φρεγγίδου Ελισάβετ
Υποψήφια Διδάκτορας, e-mail: elfrengidou@gmail.com
Αράπη Δανάη - Μαρία
Υποψήφια Διδάκτορας, e-mail: danaiarapi@gmail.com
Υποψήφιος Διδάκτορας, e-mail: gi_di@hotmail.co.uk
Μιχάλης Ευστράτιος
Υποψήφιος Διδάκτορας, e-mail: efstratiosmichalis@gmail.com
Κωνσταντιδέλλη Βασιλεία
Υποψήφια Διδάκτορας, e-mail: v.konstantidelli@gmail.com
Υποψήφιος Διδάκτορας, e-mail: sta.athens@hotmail.com
Υποψήφια Διδάκτορας, e-mail: humulus.lupulus26@gmail.com
Παπαστάθης Κωνσταντινος
Υποψήφιος Διδάκτορας, e-mail: kostaspapasta@gmail.com
Σκόρδος Δημήτριος
Υποψήφιος Διδάκτορας, e-mail: dimitrisskor@gmail.com
Σπηλιώτη Μαρία
Υποψήφια Διδάκτορας, e-mail: spimaria1@gmail.com
Τσίγκου Σταυρούλα
Υποψήφια Διδάκτορας, e-mail: stevi.tsigou@gmail.com