Καλώς Ήλθατε

Παρουσίαση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Στόχος του Τμήματος είναι η προαγωγή της γνώσης και η κατάρτιση επιστημόνων εξειδικευμένων στην έρευνα και επίλυση προβλημάτων που συνδέονται με την οικονομική, κοινωνική, πολιτική και περιβαλλοντική διάσταση της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και των απαιτήσεων προσαρμογής του αγροδιατροφικού συστήματος της χώρας στην παγκόσμια αγορά αγροτικών προϊόντων, τροφίμων και υπηρεσιών.

Μαθήματα Εξαμήνων

Πρόγραμμα Σπουδών

Βρείτε τα μαθήματα των εξαμήνων
Α.Ο.Α

English I

0 (0)
This course aims to introduce students to general topics of agriculture with emphasis on reading and basic vocabulary through selected passages and other materials of medium length. Πως μπορείτε να πάρετε απαλλαγή από το μάθημα
Α.Ο.Α

Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία

0 (0)
Το μάθημα αποτελεί το πρώτο/εισαγωγικό μάθημα του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης στην οικονομική θεωρία. Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές έννοιες της οικονομικής θεωρίας, μέσα από μια «πλουραλιστική» προσέγγιση. Αυτό σημαίνει ότι σε όλες τις θεματικές ενότητες του μαθήματος εκτίθενται τόσο η επικρατούσα σήμερα οικονομική θεωρία (η Νεοκλασική Θεωρία), όσο και εναλλακτικές θεωρητικές προσεγγίσεις.
Α.Ο.Α

Μαθηματικά για Οικονομολόγους

0 (0)
Το μάθημα αποσκοπεί  στην κατανόηση και την εμπέδωση των βασικών μαθηματικών εννοιών, όπως αυτά διδάσκονται σε ένα οικονοµικό τµήµα και πρέπει να τα γνωρίζουν οι οικονοµολόγοι. Ως εκ τούτου, η θεωρία διδάσκεται μέσα από εφαρµογές που αντλούνται από την μικροοικονομική, την μακροοικονομική, την δημόσια οικονομική, την οικονομετρία και τα χρηματοοικονομικά. Όλες οι εφαρμογές κάνουν χρήση […]

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • 515 φοιτητές/τριες στα 10 εξάμηνα
 • 679 φοιτητές/τριες μέχρι το 7ο έτος
 • 1.309 εγγεγραμμένοι/-ες φοιτητές/τριες
 • 1.374 απόφοιτοι (από το ακαδ. έτος 1983/84 έως το ακαδ. έτος 2020/21)
 • 75 απόφοιτοι το ακαδ. έτος 2020/21

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

 • 189 Μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες
 • 632 απόφοιτοι των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
 • 51 απόφοιτοι το ακαδ. έτος 2020/21

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ - ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

 • 21 Υποψήφιοι Διδάκτορες
 • 2 Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές
 • 1 Διδάκτορας το ακαδ. έτος 2020-21
 • 30 Διδάκτορες

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • 1.095 Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (295 την τελευταία 5ετία)
 • 5.178 Ετεροαναφορές (2.925 την τελευταία 5ετία)
 • 52 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα
 • 4.018.000 € ο προϋπολογισμός των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων εκ των οποίων 2.842.000 € από Ευρωπαϊκά προγράμματα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

 • 20 μέλη Δ.Ε.Π.
 • 10 μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
 • 3 μέλη ΕιδικούΤεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
 • 2 Διοικητικοί Υπάλληλοι
 • 7 Εργαστήρια
 • 2 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Εργαστήρια

Δ/ντής Εργαστηρίου, Καμπάς Αθανάσιος, Τηλ.: 210 529 4778, e-mail: tkampas@aua.gr
Δ/ντής Εργαστηρίου, Δριχούτης Ανδρέας, Τηλ.: 210 529 4781, e-mail: adrihout@aua.gr
Διευθυντής Εργαστηρίου: Τσιμπούκας Κωνσταντίνος, Tηλ: 210 529 4761, e-mail: tsiboukas@aua.gr
Διευθυντής: Ζωγραφάκης Σταύρος, Τηλ.: 210 529 4775, e-mail: stazog@aua.gr
Διευθυντής Εργαστηρίου: Κλωνάρης Ευστάθιος, Tηλ: 210 529 4727, e-mail: s.klonaris@aua.gr
Διευθύντρια Εργαστηρίου: Κωστοπούλου Κωνσταντίνα, Tηλ: 210 529 4183, e-mail: tina@aua.gr
Διευθυντής Εργαστηρίου: Κουτσούρης Αλέξανδρος, Tηλ: 210 529 4721, e-mail: koutsouris@aua.gr

Φορείς Πρακτικής Άσκησης