Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Διευθυντής Εργαστηρίου: Αλέξανδρος Κουτσούρης - Καθηγητής

Το Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών Αγροτικών Συστημάτων και Αγροτικής Κοινωνιολογίας ιδρύθηκε το 2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄/72/10-3-2000) ως μετεξέλιξη του Φροντιστηρίου Συγκριτικής Γεωργίας και Γεωργικών Εφαρμογών, και ανήκει στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το εργαστήριο εξυπηρετεί διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες στα επιστημονικά αντικείμενα των γεωργικών εφαρμογών, αγροτικών συστημάτων, αγροτικής κοινωνιολογίας, μεθόδων κοινωνικής έρευνας, πολιτικής προστασίας αγροτικού περιβάλλοντος, και γεωργικής εκπαίδευσης.

Μαθήματα Εργαστηρίου

Διδακτικό Προσωπικό

Προσωπικό Εργαστηρίου

Δ/ντής Εργαστηρίου, Καθηγητής Τηλ. :210 529 4721, e-mail: koutsouris@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4711, e-mail: gvlahos@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4723, e-mail: epavlis@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π., Τηλ.: 210 529 4892, e-mail: alexia@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π., Τηλ.: 210 529 4773, e-mail: ioanna@aua.gr