Βρείτε τον/την διδάδκοντα/ουσα

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Εδώ θα βρείτε τα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Ε.ΔΙ.Π. Τηλ.: 210 529 4894, e-mail: galexop@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π. Τηλ.: 210 529 4725, e-mail: goussios@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π., Τηλ.: 210 529 4205, e-mail: sleni@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π. Τηλ.: 210 529 4202, e-mail: thanos@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π. Τηλ.: 210 529 4772, e-mail: elpoik@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π., Τηλ.: 210 529 4892, e-mail: alexia@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π. Τηλ.: 210 529 4783, e-mail: kremmydas@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π. Τηλ.: 210 529 4451, e-mail: michael@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π., Τηλ.: 210 529 4736, e-mail: enellas@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π. Τηλ.: 210 529 4994, e-mail:dimpan@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π., Τηλ.: 210 529 4773, e-mail: ioanna@aua.gr