Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Εδώ θα βρείτε τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Τμήματος

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)

Ε.Τ.Ε.Π., Τηλ.: 210 529 4782, e-mail: gmanou@aua.gr
Ε.Τ.Ε.Π., Τηλ.: 210 529 4956, e-mail: evrydiki@aua.gr