Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας & Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης

Α.Ο.Α

Οικονομετρία II

0 (0)
Το μάθημα αυτό αποτελεί συνέχεια του μαθήματος της Οικονομετρίας όπου η θεωρία επεκτείνεται στα μη-γραμμικά οικονομετρικά υποδείγματα, στα δυναμικά οικονομετρικά υποδείγματα, στα υποδείγματα ταυτόχρονων εξισώσεων και στην οικονομετρία χρονοσειρών.
Α.Ο.Α

Δημόσια Οικονομική

0 (0)
Το μάθημα της Δημόσιας Οικονομικής είναι προαιρετικό μάθημα. Εξετάζει και αναλύει σε βάθος τις παρεμβάσεις του κράτους στη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών και ιδιαίτερα τη φορολογία και τις κρατικές δαπάνες.
Α.Ο.Α

Βιομηχανική Οργάνωση

0 (0)
  Το μάθημα εστιάζει στις αιτίες και στα αποτελέσματα της στρατηγικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων σε καταστάσεις όπου οι υποθέσεις του τέλειου ανταγωνισμού δεν ισχύουν. Πρωταρχικός στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές έννοιες της βιομηχανικής οργάνωσης και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας μιας βιομηχανίας και τον τρόπο αλληλεπίδρασης των επιχειρήσεων μέσα σε αυτήν.
Α.Ο.Α

Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης

0 (0)
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην αιτιολογική εξαγωγή συμπερασμάτων και συγκεκριμένα την αιτιώδη επαγωγή που γίνεται με δεδομένα παρατήρησης. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το αν και κατά πόσο επηρεάζει μια μεταβλητή Χ μια άλλη μεταβλητή Υ, όταν δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να εκτελέσουμε ένα πείραμα. Οι φοιτητές, μετά την […]
Α.Ο.Α

Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία

0 (0)
  Το μάθημα αυτό αποτελεί πρακτική εφαρμογή των μεθόδων που διδάσκονται στο μάθημα της Οικονομετρίας. Επιπλέον η θεωρία προεκτείνεται στα μη-γραμμικά οικονομετρικά υποδείγματα με την ταυτόχρονη πρακτική εφαρμογή της. Σκοπός δηλαδή του μαθήματος είναι η εφαρμογή μικροοικονομετρικών μεθόδων ανάλυσης δεδομένων με τη χρήση λογισμικού οικονομετρικών εφαρμογών.
Α.Ο.Α

Οικονομετρία

0 (0)
  Το μάθημα αυτό είναι μια εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων με την χρήση οικονομετρικών εργαλείων προκειμένου να απαντηθούν σχετικά οικονομικά ερωτήματα με τη χρήση πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων.