Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4778
Καμπάς Αθανάσιος
Καθηγητής
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στην Οικονομική του Περιβάλλοντος από το Πανεπιστήμιο Newcastle της Αγγλίας.
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (M.Sc.) με ειδίκευση στη Γεωργική Οικονομία και Πολιτική του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (MAICH),
- Πτυχιούχος Γ.Π.Α.

Ο κ. Α. Καμπάς είναι Καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ειδίκευση στη Γεωργική Οικονομία, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (M.Sc.) με ειδίκευση στη Γεωργική Οικονομία και Πολιτική του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (MAICH), και Διδακτορικού Διπλώματος (Ph.D.) στην Οικονομική του Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Newcastle της Αγγλίας. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Macaulay Land Use Research Institute (Aberdeen) και ως Ειδικός Επιστήμονας (Π.Δ. 407/80) στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διδάσκει το μάθημα «Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος» (7ο Εξάμηνο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο) και σε συνδιδασκαλία το μάθημα «Αγροτική Οικονομία και Πολιτική» (4ο Εξάμηνο).

Αναλυτικό βιογραφικό διδάσκοντα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην ανάλυση και σχεδίαση περιβαλλοντικής πολιτικής με έμφαση στη διεπιστημονική προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Μαθήματα Διδάσκοντος