Επικοινωνία

Γραμματεία του Τμήματος

Ιερά Οδός 75, Βοτανικός, 118 55 Αθήνα

Νταλαγιώργος Σωτήριος  Υπεύθυνος Φοιτητικών Θεμάτων - Τηλ.: 210 529 4710, e-mail: skn@aua.gr

Ψαθοπούλου Αδριανή  Γραμματέας Τμήματος - Τηλ.: 210 529 4742, e-mail: saoa@aua.gr