Εργαστήριο Αγροτικής Πολιτικής & Συνεταιρισμών

Α.Ο.Α

Αγροτική Πολιτική

0 (0)
Στόχος του μαθήματος είναι η παροχή των γνώσεων εκείνων που θα συμβάλουν στην κατανόηση τόσο των θεωρητικών όσο και των μεθοδολογικών προσεγγίσεων για την διαμόρφωση μίας κοινής πολιτικής για τον αγροτικό χώρο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Α.Ο.Α

Συνεταιριστική Οικονομία

0 (0)
Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με το θεσμό και τις πρακτικές εφαρμογές των συνεταιρισμών και των συλλογικών μορφών επιχειρηματικότητας στον αγροτικό χώρο.