Ομότιμοι/-ες Καθηγητές/-τριες

Ομότιμοι/-ες Καθηγητές/-τριες

Γιαλούρης Κωνσταντίνος
e-mail: yialouris@aua.gr
Δαμιανός Δημήτριος
e-mail: d.damianos@aua.gr
Καζακόπουλος Λεωνίδας
e-mail: leokaz@aua.gr
Λαζαρίδης Παναγιώτης
e-mail: t.lazaridis@aua.gr
Μπεόπουλος Νικόλαος
e-mail: nbeop@aua.gr
Πατσής Παναγιώτης
e-mail: ppatsis@aua.gr
Σολδάτος Πέτρος
e-mail: p.soldatos@aua.gr
Γιδαράκου Ισαβέλλα
e-mail: gidarakou@aua.gr
Ευστράτογλου Σοφία
e-mail: sefst@aua.gr
Κασίμης Χαράλαμπος
e-mail: kasimis@aua.gr
Μαρτίνος Νικόλαος
e-mail: n.martinos@aua.gr
Παπαγεωργίου Κωσταντίνος
e-mail: eeco2pac@aua.gr
Σιδερίδης Αλέξανδρος
e-mail: as@aua.gr
Σπαθής Παύλος
e-mail: pspath@aua.gr