Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος 2023-2024

ΕΔΙΠ Προκήρυξη Εκλογών 2023-2024 ΑΟΑ

Αίτηση Υποψηφιότητας Ε.ΔΙ.Π.-ΑΟΑ

Υπεύθυνη Δήλωση ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.ΔΙ.Π.-ΑΟΑ