Υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφής 2023 – 2024

Καλούνται οι επιτυχόντες την μετεγγραφή τους φοιτητές στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών να υποβάλουν για έλεγχο τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους,