Προκήρυξη εκλογών για ανάδειξη εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος 2023-2024

ΕΤΕΠ Προκήρυξη Εκλογών 2023-2024 ΑΟΑ

Αίτηση Υποψηφιότητας Ε.Τ.Ε.Π.-ΑΟΑ

Υπεύθυνη Δήλωση ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ε.Τ.Ε.Π.-ΑΟΑ