Μάθημα

Συμπεριφορική και Πειραματική Οικονομική

Διδακτικό Προσωπικό Βασιλόπουλος Αχιλλέας
Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Ναι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Υποχρεωτικό Μάθημα
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα : Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Ώρες Θεωρίας : 5
Ώρες Εργαστηρίου : 0
Εαρινό Εξάμηνο
Διδακτικό Προσωπικό
Επίκουρος Καθηγητής
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις ποσοτικές και πειραματικές μεθόδους μελέτης της οικονομικής συμπεριφοράς, με έμφαση στον αγροδιατροφικό τομέα και το περιβάλλον. Οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις περιλαμβάνουν περιοδικά όπως είναι τα: Economic Modelling, Economics Letters, Journal of Economics and Management Strategy, Journal of Applied Statistics, Journal of Consumer Affairs, European Review of Agricultural Economics κ.α.
Περιγραφή Μαθήματος

Το μάθημα αποτελεί μία εισαγωγή στο πεδίο της συμπεριφορικής οικονομικής. Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, θα είναι σε θέση να κατανοούν περιγραφικά οικονομικά υποδείγματα που ενσωματώνουν πληροφορίες σχετικές με τη συμπεριφορά των ατόμων από την ψυχολογία. Θα μπορούν να προσεγγίζουν περιπτώσεις που η παρατηρούμενη συμπεριφορά έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις των μικροοικονομικών υποδειγμάτων συμπεριφοράς καταναλωτή, χρησιμοποιώντας νέα και βελτιωμένα υποδείγματα που προκύπτουν από την χαλάρωση περιοριστικών υποθέσεων, όπως είναι η απόλυτη ορθολογικότητα, η απεριόριστη δύναμη της θέλησης και τα πλήρως εγωκεντρικά κίνητρα.

Course Layout  (EN)

Περίγραμμα μαθήματος