Μάθημα

Μελισσοκομία - Σηροτροφία

Διάρκεια 13 Εβδομ.
Πτυχίο Όχι
Ενότητες 0
Χαρακτηριστικά Μαθήματος
Μάθημα Επιλογής
Διδακτικές Μονάδες : 5
Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Ώρες Θεωρίας : 3
Ώρες Εργαστηρίου : 2
Εαρινό Εξάμηνο
Περιγραφή Μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής, σε επίπεδο γνώσεων, θα μπορεί να απαριθμεί τις φυλές των μελισσών, να περιγράφει στοιχεία ανατομίας και μορφολογία της μέλισσας και του μεταξοσκώληκα, να περιγράφει και να ερμηνεύει τη συμπεριφορά και τον βιολογικό κύκλο αυτών των εντόμων. Επιπλέον θα είναι σε θέση να περιγράφει την κοινωνία της μέλισσας και να κατανοεί τη δομή της φωλιάς της, όπως επίσης να περιγράφει τις μεθόδους γενετικής βελτίωσης που μπορούν να εφαρμοστούν. Ακόμα θα μπορεί να αναγνωρίζει τα στοιχεία για τη διατροφή της μέλισσας και του μεταξοσκώληκα, τα σημαντικά μελισσοκομικά φυτά και τον απαραίτητο μελισσοκομικό εξοπλισμό. Τέλος, θα μπορεί να αναγνωρίζει τα προϊόντα της μέλισσας και του μεταξοσκώληκα, να διακρίνει τη σημασία τους, να μπορεί να περιγράφει βασικές ιδιότητες που έχουν και να τα επιλέγει στην καθημερινότητά του.

Σε επίπεδο ικανοτήτων, ο φοιτητής θα μπορεί να σχεδιάζει και να εφαρμόζει τους απαραίτητους και βασικούς μελισσοκομικούς χειρισμούς, όπως επίσης και το πρόγραμμα παραγωγής βασιλισσών. Ακόμα θα είναι σε θέση να εφαρμόζει τεχνικές για την παραγωγή και άλλων μελισσοκομικών προϊόντων όπως γύρη, βασιλικός πολτός, δηλητήριο και πρόπολη. Θα μπορεί να ελέγχει για τις κύριες ασθένειες της μέλισσας και του μεταξοσκώληκα και να εφαρμόζει προληπτικά μέτρα περιορισμού.

Σε επίπεδο στάσεων, ο φοιτητής θα είναι σε θέση να εκτιμά την επικονιαστική συνεισφορά της μέλισσας, τη σημαντική προσφορά του μεταξοσκώληκα και να ενθαρρύνει για τη διαφύλαξη και προστασία των εντόμων αυτών. Επίσης θα μπορεί να ενθαρρύνει για την αξιοποίηση σημαντικών μελισσοκομικών φυτών ενώ τέλος να προστατεύει τη μέλισσα από τους αλόγιστους ψεκασμούς και να υποστηρίζει τη προστασία της εκτιμώντας την σημαντική της προσφορά.

Course Layout (EN)

Περίγραμμα μαθήματος