Εργαστήριο Πληροφορικής

Διευθύντρια Εργαστηρίου: Κωνσταντίνα Κωστοπούλου - Καθηγήτρια

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Γ.Π.Α. ιδρύθηκε το 1989. Βασική δραστηριότητα του Εργαστηρίου Πληροφορικής είναι η εκπαίδευση των φοιτητών πάνω σε θέματα Πληροφορικής, έτσι ώστε ο απόφοιτος του Γ.Π.Α. να μπορεί να αξιοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών ως εργαλείο στην εξάσκηση του επαγγέλματός του. Στους σκοπούς του Εργαστηρίου Πληροφορικής περιλαμβάνεται η έρευνα τόσο σε θέματα Γεωργικής Πληροφορικής, όσο και σε γενικότερα θέματα Πληροφορικής και Υπολογιστικών Μαθηματικών.

Στο πεδίο της παροχής υπηρεσιών, το προσωπικό του Εργαστηρίου Πληροφορικής λειτουργεί συμβουλευτικά προς όλα τα Εργαστήρια του Γ.Π.Α. και αναπτύσσει εφαρμογές λογισμικού για να καλύψει τις μηχανογραφικές ανάγκες του Πανεπιστημίου. Επίσης έχει κατά καιρούς διοργανώσει διάφορα επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα Πληροφορικής για ανέργους πτυχιούχους και εργαζόμενους σε διάφορες υπηρεσίες, όπως σε Τράπεζες και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τέλος, το Εργαστήριο διαθέτει τον εξοπλισμό του στους φοιτητές του Γ.Π.Α. για την πρακτική τους εξάσκηση στα πλαίσια του βασικού προγράμματος σπουδών.

Μαθήματα Εργαστηρίου

 

Διδακτικό Προσωπικό

Προσωπικό Εργαστηρίου

Δ/ντρια Εργαστηρίου, Καθηγήτρια, Τηλ.: 210 529 4183, e-mail: tina@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4174, e-mail: lagogian@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π., Τηλ.: 210 529 4205, e-mail: sleni@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π. Τηλ.: 210 529 4202, e-mail: thanos@aua.gr
Επίκουρος Καθηγητής, Τηλ.: 210 529 4192, e-mail: cdemest@aua.gr
Επίκουρη Καθηγήτρια , Τηλ.: 210 529 , e-mail: ntaliani@aua.gr
Ε.ΔΙ.Π. Τηλ.: 210 529 4451, e-mail: michael@aua.gr