Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4174
Λαγογιάννης Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Sc) στην επιστήμη της Πληροφορικής από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.
- Πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

O Γεώργιος Θ. Λαγογιάννης γεννήθηκε το 1972. Αποφοίτησε το 1995 από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, και από το ίδιο τμήμα πήρε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην επιστήμη της Πληροφορικής, το 2000. Το 2003 ανακηρύχθηκε Διδάκτορας του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τον Οκτώβριο του 2004 εκλέχτηκε Λέκτορας στο Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ανέλαβε υπηρεσία στις 16/3/2006 (ΦΕΚ ΝΠΔΔ 62 9/3/2006). Στις 10/7/2013 εντάχθηκε στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΦΕΚ 1699/10.07.2013 τ.Β), λόγω της κατάργησης του Γενικού τμήματος. Στις 31/7/2013 ανέλαβε υπηρεσία ως Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 788/29.07.2013 τ.Γ’), όπου και εργάζεται μέχρι σήμερα.

Το γνωστικό του αντικείμενο είναι "Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι".

Αναλυτικό Βιογραφικό

CV Lagogiannis (ENG)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται σε προβλήματα δυναμικών γράφων, προβλήματα βελτιστοποίησης ερωτημάτων σε Βάσεις Δεδομένων, δομές δεδομένων με sublinear χώρο, καθώς και σε άλλα θεωρητικά προβλήματα της περιοχής των αλγορίθμων και δομών δεδομένων.

Μαθήματα Διδάσκοντος