Επικοινωνία
Phone: +30 2105294203
Καρέτσος Σωτήριος
Επίκουρος Καθηγητής

Ο Σωτήριος Θ. Καρέτσος έχει προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, μεταπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διδακτορικές σπουδές στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το 2021 εκλέχτηκε μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και εντάχθηκε στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Έχει μακρά επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία. Διετέλεσε μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αποσπασμένος Εθνικός Εμπειρογνώμονας (Seconded National Expert) και εξωτερικός συνεργάτης στο Joint Research Centre, Ιταλία, υπάλληλος με σχέση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και εξωτερικός συνεργάτης στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα.

Αναλυτικό Βιογραφικό Διδάσκοντα (ΕΛ)

Αναλυτικό Βιογραφικό Διδάσκοντα (EN)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν την σχεδίαση, ανάπτυξη και εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων για παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών, αξιοποίηση τεχνολογιών διαδικτύου για παροχή υπηρεσιών (ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ηλεκτρονικής μάθησης), ανάλυση κοινωνικών δικτυών, ανάπτυξη κινητών ηλεκτρονικών εφαρμογών, επιχειρηματικά μοντέλα στην ψηφιακή οικονομία και καινοτομικές υπηρεσίες, μοντελοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και ανάλυση επιχειρηματικών διαδικασιών. Το επιστημονικό του έργο περιλαμβάνει πάνω από 60 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε περιοδικά, βιβλία και συνέδρια καθώς και μεγάλο αριθμό επιστημονικών εκθέσεων στο πλαίσιο της απασχόλησής του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μαθήματα Διδάσκοντος