Επικοινωνία
Τηλ: 210 529 4181
Νταλιάνη Μαρία
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό Δίπλωμα Πληροφορικής, Γενικό Τμήμα, Τομέας Πληροφορικής, Μαθηματικών και Στατιστικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
- Πτυχιούχος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Η Μαρία Νταλιάνη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακές Υπηρεσίες και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στον Αγροτικό Χώρο». Για την εκπόνηση της διδακτορικής της έρευνας έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Έχει διδακτική προϋπηρεσία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα. Έχει συγγράψει επιστημονικές εργασίες, σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, σε ειδικούς τόμους/ συλλογές άρθρων, και σε συνέδρια με κριτές (διεθνή και εθνικά). Έχει διατελέσει κριτής διεθνών επιστημονικών περιοδικών και μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων.

 Αναλυτικό Βιογραφικό

CV Ntaliani (ENG)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνονται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, η ηλεκτρονική εκπαίδευση, καθώς και οι ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές τους για τον αγροτικό χώρο.

Μαθήματα Διδάσκοντος