Μαθήματα Επιλογής

Α.Ο.Α

Επιχειρηματικότητα

0 (0)
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα είναι σε θέση να κατανοήσουν: τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή να τις επηρεάσουν προς όφελός τους, τις διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων καθώς και το βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες,
Α.Ο.Α

Ειδικά Θέματα Οικονομικής Ανάλυσης

0 (0)
Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια της αποτελεσματικότητας του ανταγωνιστικού υποδείγματος και στην οικονομική της ευημερίας. Επιπλέον, στα πλαίσια του εν λόγω μαθήματος επιχειρείται μια εισαγωγή των φοιτητών στη θεωρία παιγνίων.
Α.Ο.Α

Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης

0 (0)
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στην αιτιολογική εξαγωγή συμπερασμάτων και συγκεκριμένα την αιτιώδη επαγωγή που γίνεται με δεδομένα παρατήρησης. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με το αν και κατά πόσο επηρεάζει μια μεταβλητή Χ μια άλλη μεταβλητή Υ, όταν δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να εκτελέσουμε ένα πείραμα. Οι φοιτητές, μετά την […]
Α.Ο.Α

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

0 (0)
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα • κατανοήσει τι ακριβώς είναι και πώς λειτουργεί ένα Πληροφοριακό Σύστημα, • κατανοήσει το ρόλο των Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διοίκηση μιας επιχείρησης, • μπορεί να διακρίνει τρεις διαφορετικές διαστάσεις σε κάθε Πληροφοριακό Σύστημα (τεχνολογία, οργανισμός, διοίκηση και ανθρώπινο δυναμικό),
Α.Ο.Α

Μελισσοκομία - Σηροτροφία

0 (0)
13 Εβδομ.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής, σε επίπεδο γνώσεων, θα μπορεί να απαριθμεί τις φυλές των μελισσών, να περιγράφει στοιχεία ανατομίας και μορφολογία της μέλισσας και του μεταξοσκώληκα, να περιγράφει και να ερμηνεύει τη συμπεριφορά και τον βιολογικό κύκλο αυτών των εντόμων. Επιπλέον θα είναι σε θέση να περιγράφει την κοινωνία της μέλισσας και να κατανοεί τη δομή της φωλιάς της, όπως επίσης να περιγράφει τις μεθόδους γενετικής βελτίωσης που μπορούν να εφαρμοστούν. Ακόμα θα μπορεί να αναγνωρίζει τα στοιχεία για τη διατροφή της μέλισσας και του μεταξοσκώληκα, τα σημαντικά μελισσοκομικά φυτά και τον απαραίτητο μελισσοκομικό εξοπλισμό. Τέλος, θα μπορεί να αναγνωρίζει τα προϊόντα της μέλισσας και του μεταξοσκώληκα, να διακρίνει τη σημασία τους, να μπορεί να περιγράφει βασικές ιδιότητες που έχουν και να τα επιλέγει στην καθημερινότητά του.
Α.Ο.Α

Λαχανοκομία

0 (0)
Τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα από την διδασκαλία του μαθήματος ‘Λαχανοκομία’ περιλαμβάνουν την εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές της παραγωγής κηπευτικών στην ύπαιθρο και υπό κάλυψη, την διατροφική αξία των κηπευτικών, την οικονομικότητα της καλλιέργειας, την υφιστάμενη κατάσταση και τις δυνατότητες μείωσης των εισαγωγών και αύξησης των εξαγωγών, τις τεχνικές της καλλιέργειας κηπευτικών με εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών, καθώς και τους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς των κηπευτικών.