Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4736
Νέλλας Ελευθέριος
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τίτλοι Σπουδών
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης στην Γεωργική Στατιστική και Πληροφορική
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα D.S.P.U (Diplôme Spécialisation Post-Universitaire) στην Αγροτική Οικονομία και Οικονομική Ανάπτυξη από το Ινστιτούτου Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών Monpellier (I.A.M.M.)
- Πτυχιούχος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

 

Ο κ. Νέλλας ανήκει στο Ειδικό Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π) του Εργαστηρίου Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Επιχειρήσεων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος D.S.P.U (Diplôme Spécialisation Post-Universitaire) του Ινστιτούτου Αγρονομικών Μεσογειακών Σπουδών Monpellier (I.A.M.M.) στην Αγροτική Οικονομία και Οικονομική Ανάπτυξη και Διπλώματος Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης στην Γεωργική Στατιστική και Πληροφορική. Έχει εργαστεί ως ερευνητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών., έχει διδάξει μαθήματα σχετικά με τη χρήση Η/Υ σε προγράμματα μεταπτυχιακής κατάρτισης και σε Ιδιωτικά Τεχνικά Εκπαιδευτήρια. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο και την Οργάνωση και Διαχείριση των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στη στατιστική ανάλυση γεωργοοικονομικών δεδομένων με χρήση Η/Υ και στη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Από το 2002 διδάσκει τις εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος, του 9ου εξαμήνου του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, “Μέθοδοι Γεωργοοικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης” που σχετίζονται με την Ανάλυση Δεδομένων με χρήση του πακέτου SPSS/PC για Windows.

Αναλυτικό βιογραφικό διδάσκοντα

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την ανάπτυξη στον αγροτικό χώρο και την Οργάνωση και Διαχείριση των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων, με έμφαση στη στατιστική ανάλυση γεωργοοικονομικών δεδομένων με χρήση Η/Υ και στη δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων

Μαθήματα Διδάσκοντος