Επικοινωνία
Phone: +30 210 5294723
Παυλής Ευάγγελος
Επίκουρος Καθηγητής

Ο Ευάγγελος Παυλής είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο την κοινωνική ανάλυση της υπαίθρου.

Είναι κάτοχος πτυχίου Γεωγραφίας και μεταπτυχιακού διπλώματος από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Coventry και διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (με έμφαση στη Γεωγραφία της Υπαίθρου). Υπήρξε μεταδιδακτορικός ερευνητής του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου (ΚΕΚΜΟΚΟΠ) και υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Διαθέτει διδακτική εμπειρία σε σχεδόν όλες τις βαθμίδες της ελληνικής εκπαίδευσης, καθώς έχει συνεργαστεί με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (εξακολουθεί να συνεργάζεται), το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Μυτιλήνης, ενώ υπήρξε και διορισμένος εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα και έχει συγγράψει επιστημονικές εργασίες που, κατόπιν κρίσης, δημοσιεύτηκαν σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, σε ειδικούς/ συλλογικούς τόμους, ανακοινώθηκαν σε συνέδρια, κ.ο.κ. Παράλληλα, έχει κάνει παρεμβάσεις σε φλέγοντα χωροκοινωνικά ζητήματα.

Διετέλεσε και συνεχίζει να διατελεί κριτής διεθνών επιστημονικών περιοδικών, αξιολογητής προγραμμάτων (και του ΔΟΑΤΑΠ) και μέλος οργανωτικών και επιστημονικών επιτροπών συνεδρίων, εκδηλώσεων, θερινών σχολείων και ημερίδων. Aπό τον Νοέμβριο 2021 εκτελεί χρέη Γενικού Γραμματέα της Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδος.

 Αναλυτικό βιογραφικό διδάσκοντα

CV Pavlis_(EN)

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν γενικά τις προ(σ)κλήσεις της μεταπαραγωγικής υπαίθρου και σχετίζονται με τον μετασχηματισμό και την πολυλειτουργικότητα του αγροτικού χώρου, την προστασία, διαχείριση και σχεδιασμό του αγροτικού τοπίου, την τοπική επιχειρηματικότητα, τα κοινά και την κοινωνική οικονομία, τη διασύνδεση παραγωγής-μεταποίησης-τουρισμού-πολιτισμού-αθλητισμού και την ανάδειξη της ιστορίας, της συλλογικής μνήμης και των αξιών του τοπίου μέσα από τα οικομουσεία και τη βιώσιμη/ εδαφική ανάπτυξη.

Μαθήματα Διδάσκοντος