Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4785
Καρανικόλας Παύλος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Γ.Π.Α.
- Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Sc) στην Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης
- Πτυχιούχος Γ.Π.Α.

Ο κ. Π. Καρανικόλας είναι απόφοιτος του ΓΠΑ, με ειδίκευση στη Γεωργική Οικονομία, κάτοχος MSc στην Περιφερειακή Ανάπτυξη από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Διδακτορικού Διπλώματος από το ΓΠΑ. Έχει εργασθεί ως ερευνητής στο ΓΠΑ και στο Ινστιτούτο Γεωργοοικονομικών και Κοινωνιολογικών Ερευνών του ΕΘΙΑΓΕ και ως ειδικός εισηγητής στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης. Έχει πολύχρονη ερευνητική εμπειρία σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, όπως το “Farming Transitions: Pathways Towards Regional Sustainability of Agriculture in Europe (“FarmPath”, EU-FP7) και το “Small farms, small food businesses and sustainable food security (“SALSA”, EU-Horizon 2020). Έχει επίσης συμμετάσχει ενεργά στην αξιολόγηση και τον σχεδιασμό αναπτυξιακών προγραμμάτων του αγροτικού χώρου, εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Από τον Νοέμβριο του 2001 είναι μέλος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του ΓΠΑ. Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία, Πολιτική Οικονομία του Αγροτοδιατροφικού Τομέα, Αγροτική Οικονομία & Πολιτική και τα μεταπτυχιακά μαθήματα Αγροτική Πολιτική και Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

Αναλυτικό βιογραφικό διδάσκοντα

CV Karanikolas (ENG)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται στην Πολιτική Οικονομία της σύγχρονης γεωργίας και του αγροτικού χώρου, στον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης, στη μετάβαση προς τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα των αγροτοδιατροφικών συστημάτων.

Μαθήματα Διδάσκοντος