Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4721
Κουτσούρης Αλέξανδρος
Καθηγητής
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό Δίπλωμα από το Γ.Π.Α.
- MSc από το University College of Dublin, Ιρλανδία στις Γεωργικές Εφαρμογές
- Απόφοιτος της Α.Γ.Σ.Α.

Ο κ. Κουτσούρης είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας, του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γ.Π.Α. Ο κ. Κουτσούρης είναι απόφοιτος της Α.Γ.Σ.Α., κάτοχος MSc από το University College of Dublin, Ιρλανδία στις Γεωργικές Εφαρμογές και Διδακτορικού Διπλώματος από το ΓΠΑ. Σήμερα διδάσκει, σε προπτυχιακό επίπεδο, τα μαθήματα Γεωργικές Εφαρμογές, Γεωργική Εκπαίδευση και Αγροτουρισμός και το μάθημα Γεωργικά Συστήματα στον Κόσμο από κοινού με τον κ. Βλάχο. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο είναι υπεύθυνος της θεματικής ενότητας "Καινοτομία, Συμβουλευτική και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων". Έχει χρηματίσει συντονιστής και μέλος ερευνητικών ομάδων (πρόσφατα στα HORIZON 2020: AgriFossilFree, i2connect, FAIRshare, AgriLink, INNOSSETA, AgriDemo-F2F, AgriSpin) και επιστημονικών δικτύων (μεταξύ άλλων Πρόεδρος των ΕΤΑΓΡΟ, ESEE, IFSA), μελετητής στο πλαίσιο τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στον αγροτικό χώρο και στέλεχος αναπτυξιακών εταιρειών (LEADER ΙΙ).

 Αναλυτικό Βιογραφικό

CV Koutsouris (ENG)

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στην αειφόρο αγροτική ανάπτυξη με έμφαση σε ζητήματα όπως: οι γεωργικές εφαρμογές (αλληλεπιδραστική καινοτομία & επικοινωνία), η διδακτική και η εκπαίδευση, ο σχεδιασμός και η αξιολόγηση έργων, με έμφαση σε συστημικές και συμμετοχικές προσεγγίσεις.

Μαθήματα Διδάσκοντος