Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4725
Γούσιος Ιωάννης
Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)
Τίτλοι Σπουδών
- Μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc ) στην Αγροτική Πολιτική από Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (MAICh).
- Πτυχιούχος του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

 

Ο κ. Ιωάννης Γούσιος είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού στο Εργαστήριο Πολιτικής Οικονομίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Έχει πτυχίο Γεωργικής Οικονομίας από το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακό στη Αγροτική Πολιτική από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (M.A.I.Ch.). Διδάσκει τα μαθήματα «Μακροοικονομική Θεωρία Ι και ΙΙ», «Οργάνωση και Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων Ι & ΙΙ» και «Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων» για τους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος.

Αναλυτικό βιογραφικό διδάσκοντα

CV Gousios (EN)

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στους τομείς της Μακροοικονομίας και της Αγροτικής Οικονομίας, με έμφαση στη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Μαθήματα Διδάσκοντος