Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 210 529 4744
Χατζημιχαήλ Κωνσταντίνος
Επίκουρος Καθηγητής
Τίτλοι Σπουδών
- Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ο Κωνσταντίνος Χατζημιχαήλ είναι Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2010, κατέχει διδακτορικό δίπλωμα (PhD) στα Οικονομικά από το τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κρήτης. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-07, υπήρξε επ’ ανταλλαγή επισκέπτης στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Penn State των ΗΠΑ. Από το 2012 έως το 2019, εργάστηκε ως Ειδικός Επιστήμονας στο τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών, και Ναυτιλίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική, στα Οικονομικά της Παραγωγής, στην Αγροτική Οικονομία, στα Οικονομικά της Παραγωγικότητας και Καινοτομίας καθώς και στις Οικονομετρικές Εφαρμογές με Διαχρονικά και Διαστρωματικά Δεδομένα (Panel Data Econometrics). Η έρευνα του έχει δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

 

Αναλυτικό βιογραφικό διδάσκοντα

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην Εφαρμοσμένη Μικρο-οικονομική, στα Οικονομικά της Παραγωγής, στην Αγροτική Οικονομία, στα Οικονομικά της Παραγωγικότητας και Καινοτομίας καθώς και στις Οικονομετρικές Εφαρμογές με Διαχρονικά και Διαστρωματικά Δεδομένα (Panel Data Econometrics)”

Μαθήματα Διδάσκοντος