Πρακτική Άσκηση στην Τράπεζα Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς βρίσκετε σε στάδιο αναζήτησης 1 φοιτητή/τριας για 3μηνη πρακτική άσκηση, εντός του Νομού Αττικής, με έναρξη τον Ιούλιο 2024.

Ο/Η φοιτητής/τρια που θα επιλεχθεί θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει και να συμμετάσχει σε εργασίες που αφορούν στον τομέα Agricultural Banking.

Προφίλ Υποψηφίου/-ίας:

  • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
  • Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών
  • Οργανωτικές ικανότητες

Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να αποστέλλουν e-mail στο lamprouva@piraeusbank.gr, με θέμα «Internship Agricultural Banking» όπου θα αναγράφουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους και θα επισυνάπτουν πρόσφατο CV τους, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί τους.

Υπεύθυνη Επικοινωνίας:

Georgia Tzavella

Talent Acquisition & Workforce Planning

Group Human Resources

31 Panepistimiou st., 105 64, Athens

Τ:  2103335937

TzavellaG@piraeusbank.gr

www.piraeusbank.gr