Παράταση Προθεσμίας για τις Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης

Παράταση Προθεσμίας για τις Αιτήσεις Πρακτικής Άσκησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ότι λόγω των έκτακτων καιρικών συνθηκών της προηγούμενης εβδομάδας ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ