Πολιτιστικές Ομάδες Γ.Π.Α.

Έναρξη μαθημάτων Πολιτιστικών Ομάδων ΓΠΑ 2023 – 2024