Προκήρυξη θέσεων πρακτικής εξάσκησης στο πλαίσιο του Προγράμματος IAESTE

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ I.A.E.S.T.E. International Association for the Exchange of Students for Technical Experience Οικονομικό έτος 2024   Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συμμετέχει στο Πρόγραμμα I.A.Ε.S.T.E. (International Association for the Exchange of