Χωρίς κατηγορία

Εγγραφές αλλοδαπών -αλλογενών στα ΑΕΙ 2022-23

Εγγραφές αλλοδαπών -αλλογενών στα ΑΕΙ 2022-23

Αποτελέσματα εισαγωγής Αλλοδαπών – Αλλογενών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2023 Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της ειδικής κατηγορίας κατηγορίας των Αλλοδαπών-Αλλογενών (αποφοίτων
Εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

Εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), για την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας της λειτουργίας των ΑΕΙ (ν. 4653/2020), προβαίνει στη σύνταξη και την επικαιροποίηση Μητρώου