Διαδικτυακή Παρουσίαση σχετικά με τη χορήγηση Υποτροφίας από το ίδρυμα Fulbright

Διαδικτυακή Παρουσίαση σχετικά με τη χορήγηση Υποτροφίας από το ίδρυμα Fulbright στην Ελλάδα και το Georgetown Universityτην Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου  2023 και ώρα 18.00

Fulbright Greece – Thematic Advising Webinar: Graduate Studies in Environment & Sustainability Management