Υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφής 2023 – 2024

Καλούνται οι επιτυχόντες την μετεγγραφή τους φοιτητές στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών να υποβάλουν για έλεγχο τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους, στη Γραμματεία του Τμήματος   Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης με φυσική παρουσία  από 20/11/2023 έως και 24/11/2023

Η αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών μετεγγραφής στο Τμήμα και η εκτυπωμένη οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής,

Επίσης ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους στα αρχεία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα κληθούν με νέα ανακοίνωση να αναρτήσουν   σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΓΠΑ:

α) αστυνομική ταυτότητα (2 όψεων σε ένα αρχείο PDF)

β) φωτογραφία τύπου ταυτότητας (300 Χ 360 pixels, τύπου jpg και το μέγεθος της να μην υπερβαίνει τα 500 Kbytes)

γ)  οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής(αρχείο PDF).

Προς τούτο, είναι επιβεβλημένο να έχουν σκανάρει τα αναφερόμενα α, β και γ, ώστε να τα έχουν έτοιμα για ανάρτηση, όταν ενημερωθούν.

Επισυνάπτονται Αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και σχετικές Εγκύκλιοι:

130441 Εγκύκλιος δικαιολογητικών 2023-2024

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗΣ 

2023-24115724 Εγκύκλιος_μετεγγραφών_2023-2024